POLITICA

PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Eveniment Orange Pop-Up Cinema 2021

Prezenta Politica privind prelucrarea datelor cu caracter personal descrie categoriile de date pe care le prelucram, modalitatea si scopurile in care le colectam, in ce situatii transferam date cu caracter personal si diversele drepturi si optiuni de care dispuneti in acest sens.

POLITICA noastra privind prelucrarea datelor cu caracter personal detaliaza modul in care prelucram datele cu caracter personal in exercitarea activitatii specifice privind organizarea, desfasurarea si promovarea evenimentului ORANGE POP-UP CINEMA.

1. OPERATORI ASOCIATI AI DATELOR CU CARACTER PERSONAL
In cazul in care doi sau mai multi operatori stabilesc in comun scopurile si mijloacele de prelucrare, acestia sunt operatori asociati. Ei stabilesc intr-un mod transparent responsabilitatile fiecaruia in ceea ce priveste indeplinirea obligatiilor care le revin in temeiul prezentului regulament, in special in ceea ce priveste exercitarea drepturilor persoanelor vizate si indatoririle fiecaruia de furnizare a informatiilor legale.
Urmatoarele entitati au calitatea de operatori asociatii in sensul art. 26 din Regulamentul privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date:
– SKEPSIS ADVERTISISNG SRL, persoana juridica romana, cu sediul in Bucuresti, Intrarea Valului Nr 2, etaj 2, sector 1, in calitate de organizator al evenimentului ORANGE POP-UP CINEMA;
– IA BILET SRL, persoana juridica romana, cu sediul in Bucuresti, Calea VITAN 6-6A, Et:4, cladirea B, camera 4, nr.21, sector 3;
– ROLLYWOOD FILM SRL, persoana juridica romana, cu sediul in Bucuresti, Sos. MIHAI BRAVU 123-135, Bl. D11, Sc: B, Et:1, Ap:4, Sector 2.

2. SCOPURILE IN CARE SE VOR PRELUCRA DATELE DUMNEAVOASTRA CU CARACTER PERSONAL
Va putem prelucra datele cu caracter personal doar in urmtoarele scopuri:
a. Respectarea obligatiilor noastre legale (cum ar fi obligatii de pastrare a evidentelor);
b. Scopuri precum reclama, marketing si publicitate, statistica exclusiv in interesul operatorului si/sau imputernicitilor sai, organizarea de alte evenimente;
c. Monitorizarea si evaluarea conformitatii cu politicile si standardele noastre;
d. In orice scop aferent si/sau auxiliar oricarora dintre cele de mai sus sau orice alt scop pentru care datele dumneavoastra cu caracter personal ne-au fost furnizate.

In cazul in care ne-ati acordat consimtamântul dumneavoastra, va putem prelucra datele cu caracter personal si in urmatoarele scopuri:
 Vanzarea / achizitia de bilete pentru accesul la eveniment;
 Comunicarea cu dumneavoastra prin canalele pe care le-ati aprobat pentru a va tine la curent in ceea ce priveste evenimentele SKEPSIS ADVERTISING SRL;
 Sondaje, campanii de marketing, analiza de piata, tombole, concursuri sau alte activitati sau evenimente promotionale.
Nu vom folosi datele dumneavoastra cu caracter personal in luarea unor decizii automate care sa va afecteze sau sa creeze alte profiluri.

3. CATEGORII DE DATE CU CARACTER PERSONAL PRELUCRATE
Datele cu caracter personal pe care le prelucram pot include:
– Informatii de contact, cum ar fi numele dumneavoastra, adresa postala, inclusiv adresa de domiciliu, adresa profesionala, numarul de telefon, numarul de telefon mobil, numarul de fax si adresa de e-mail;
– Informatii suplimentare prelucrate in mod obligatoriu in vederea incheierii sau exercitarii unui raport contractual sau comunicate in mod voluntar de catre dumneavoastra, cum ar fi platile efectuate;
– Informatii colectate din surse publice;
– Alte date cu caracter personal necesare in scopul informarii dumneavoastra daca se dovedesc relevante activitatii pe care o desfasuram care se incadreaza in interesul legitim al operatorului.

In situatii limitate, in care pentru desfasurarea activitatii noastre, trebuie sa colectam categorii speciale de date cu caracter personal astfel cum sunt ele regasite in cadrul art. 9 al Regulamentului privind protectia datelor in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date (”GDPR”), respectiv imagini cu dumneavoastra si informatii privind starea de sanatate, prelucrarea se va face doar:
a. pe baza consimtamântului prealabil expres al dumneavoastra sau pe baza dovezii juste a consimtamântului dumneavoastra furnizate de o terta persoana care ne comunica aceste date;
b. in baza unei obligatii legala de prelucrare a acestor categorii de date;
c. in baza unei obligatii care apara un drept legitim.

4. MODALITATEA IN CARE COLECTAM DATELE DUMNEAVOASTRA CU CARACTER PERSONAL
Colectam datele cu caracter personal cu privire la dumneavoastra in anumite imprejurari, inclusiv:
a. In momentul in care dumneavoastra va angajati in relatii de natura contractuala cu noi;
b. In momentul in care ne comunicati dumneavoastra voluntar, din orice motiv, datele dumneavoastra cu caracter personal;
c. In momentul in care achiztionati bilet de acces la eveniment, prin intermediul site-ului web www.iabilet.ro;
d. In momentul in care participati la un eveniment organizat de catre noi care presupune oferirea din partea dumneavoastra a datelor cu caracter personal.

5. TEMEIURI JURIDICE IN BAZA CARORA SE REALIZEAZA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Orice operatiune care echivaleaza cu o prelucrare (colectare, stocare, inregistrare, structurare, adaptare sau modificare, extragere, consultare, utilizare, divulgare prin transmitere, distrugere) a datelor dumneavoastra cu caracter personal va fi efectuata pe baza unuia dintre temeiurile juridice de mai jos:
• Prelucrarea este necesara in vederea executarii unui contract la care dumneavoastra sunteti parte sau organizatia dumneavoastra este parte, sau prelucrarea respectiva este necesara in vederea incheierii unui contract cu dumneavoastra sau organizatia dumneavoastra;
• Prelucrarea este necesara in vederea respectarii unei obligatii legale;
• Prelucrarea este efectuata in temeiul consimtamântului dumneavoastra prealabil si explicit;
• Prelucrarea este necesara in vederea protejarii intereselor vitale ale dumneavoastra sau ale altei persoane fizice;
• Prelucrarea este necesara in scopul intereselor noastre legitime sau ale unui tert, cu exceptia cazurilor in care interesele sau drepturile si libertatile dumneavoastra fundamentale prevaleaza asupra acestor interese.

In cazurile in care dispozitiile legale aplicabile impun consimtamântul dumneavoastra prealabil si explicit pentru prelucrarea unor categorii speciale de date, vom prelucra datele respective doar in temeiul consimtamântului dumneavoastra prealabil si explicit. In acelasi timp, ne vom lua garantii suplimentare ca orice persoana fizica sau entitate care ne comunica datele dumneavoastra speciale cu caracter personal a obtinut in prealabil consimtamântul dumneavoastra.

In orice moment, aveti dreptul de a va retrage consimtamântul. Retragerea consimtamântului dumneavoastra nu va afecta legalitatea prelucrarii pe baza consimtamântului de dinaintea retragerii acestuia.
In vederea retragerii consimtamântului dumneavoastra pentru orice prelucrare asupra careia ati consimtit in prealabil, va rugam sa ne comunicati un e-mail la protectiadatelor@skepsis.ro sau sa ne comunicati o scrisoare explicita la adresa Intrarea Valului Nr 2, etaj 2, sector 1, Bucuresti, România.

Ca regula generala, in cazurile in care va retrageti consimtamântul, nu vom mai permite prelucrarea datelor dumneavoastra si vom lua masurile corespunzatoare pentru stergerea oricaror inregistrari cu datele dumneavoastra cu caracter personal. Cu toate acestea, in cazul in care prelucrarea este strict necesara in vederea desfasurarii activitatii, iar prelucrarea s-ar putea baza pe alte temeiuri legitime prevazute prin dispozitiile legale aplicabile, vom proceda la prelucrarea respectiva si va vom informa in acest sens.

In scopul promovarii evenimentului si a servicilor Orange Romania, fotografiile si filmarile din cadrul evenimentului vor fi postate pe siteurile Facebook, Instagram, YouTube si pe site-ul oficial al Orange Romania.

Participantii inteleg ca materialele continand datele lor cu caracter personal, odata postate pe site-urile mentionate mai sus, vor putea fi preluate si distribuite in mediul online in afara controlului operatorului aceasta nefiind responsabil pentru astfel de distribuiri sau preluari ulterioare ale imaginilor de catre terte persoane.

6. STOCAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Datele vor fi stocate pentru o perioada de 1 (un) an de la incheierea evenimentului.

7. COLECTAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL ALE MINORILOR
SKEPSIS ADVERTISING SRL si Operatorii asociati nu permit prelucrarea datelor personale ale clientilor care nu au implinit vârsta de 18 ani.
SKEPSIS ADVERTISING SRL si Operatorii asociati depun toate eforturile rezonabile pentru a verifica in astfel de cazuri ca titularul raspunderii parintesti a acordat sau a autorizat consimtamântul, tinând seama de tehnologiile disponibile. Astfel, prelucrarea datelor cu caracter personal ale minorilor de catre SKEPSIS ADVERTISING SRL si Operatorii asociati se va realiza doar cu acordul explicit al parintilor sau al altor reprezentanti legali.
In procesul de achizitie a biletului, clientii trebuie sa confirme faptul ca au implinit cel putin vârsta de 13 ani.

8. TRANSFERUL / PARTAJAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Va putem partaja datele cu caracter personal obtinute de la dumneavoastra, in urmatoarele imprejurari:
 cu societati care presteaza servicii pentru controale impotriva spalarii banilor si in alte scopuri de prevenire a fraudelor si infractiunilor;
 cu persoanele noastre imputernicite (prestatori de servicii) carora le cesionam drepturi si obligatii privind serviciile de fotografie/video si furnizorii de procesare video, in numele nostru si doar in conformitate cu instructiunile noastre.
Vom pastra controlul asupra datelor dumneavoastra cu caracter personal si vom folosi masuri corespunzatoare de protectie pentru a asigura integritatea si securitatea datelor dumneavoastra cu caracter personal.

Datele dumneavoastra cu caracter personal se vor prelucra doar in interiorul Spatiului Economic European.

9. DREPTURILE PERSOANELOR VIZATE IN LEGATURA CU PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Porivit dispozitiilor legale aplicabile si sub rezerva anumitor conditii legale, aveti urmatoarele drepturi in legatura cu prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal:
 Dreptul de acces, care include dreptul de a sti daca prelucram date despre dumneavoastra si dreptul de a afla care sunt acestea, cui sunt transferate, cât timp vor fi pastrate, unde le-am obtinut si daca se folosesc pentru profilare/decizii automatizate.
 Dreptul la rectificare. Daca datele pe care le avem sunt incorecte, trebuie sa le corectam (mai putin in cazul in care le prelucram pentru altcineva. In acest caz, va vom informa unde trebuie sa trimiteti cererea dumneavoastra.).
 Dreptul la stergere („dreptul de a fi uitat”) la cerere, vom sterge datele dumneavoastra personale cât mai repede posibil, daca 1) nu mai sunt necesare pentru scopul in care sunt obtinute sau 2) daca va retrageti consimtamântul pentru prelucrarea acestor date/daca aveti obiectii privind prelucrarea (mai putin daca ne sunt necesare pentru un litigiu, executarea unui contract sau obligatii legale). De asemenea, daca descoperim ca avem o obligatie legala de stergere sau daca prelucrarea ar fi nelegala, le vom sterge. Daca datele sunt prelucrate si de terti, vom lua masuri rezonabile de a le informa despre cererea de stergere.
 Dreptul la restrângerea procesarii, daca ele sunt nelegale, presupus incorecte, contestate, sau nu mai sunt necesare.
 Dreptul la informare. Va informam cât mai clar despre drepturile dumneavoastra in domeniul datelor personale si despre ce date prelucram despre dumneavoastra.
 Dreptul de a obiecta. Ne puteti indica daca doriti sa nu mai prelucram datele dvs personale. Vom da curs cererii dumneavoastra daca nu putem demonstra interese legitime suficiente. In orice caz, datele procesate pentru marketing direct vor fi sterse la cerere.
 Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata, inclusiv crearea de profiluri.
 Dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere “ANSPDCP” (Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal), web: www.dataprotection.ro, e-mail: anspdcp@dataprotection.ro.

De asemenea aveti si urmatoarele drepturi:
 dreptul de a solicita o copie a datelor cu caracter personal referitoare la dumneavoastra pe care le detinem; in cazul in care va exercitati acest drept intr-un mod care este evident abuziv sau nefondat, ne rezervam dreptul la rambursarea costurilor necesare suportate pentru prelucrarea copiilor respective si pentru remiterea copiilor intr-o perioada de timp rezonabila;
 dreptul la rectificarea oricaror date cu caracter personal incorecte si dreptul la opozitie sau la restrictionarea utilizarii de catre noi a datelor dumneavoastra cu caracter personal;
 puteti de asemenea sa faceti o plângere daca sunteti preocupat de modul in care gestionam datele dumneavoastra cu caracter personal;
 dreptul la stergerea datelor dumneavoastra cu caracter personal, in situatiile in care v-ati retras consimtamântul, prelucrarea nu mai este necesara sau prelucrarea respectiva este contrara legii.

Daca doriti sa procedati in sensul celor de mai sus, va rugam sa ne transmiteti un e-mail la adresa protectiadatelor@skepsis.ro. Este posibil sa va cerem sa va dovediti identitatea comunicându-ne o copie a unui mijloc valabil de identificare pentru a ne conforma cu obligatiile de securitate pe care le avem si a impiedica divulgarea neautorizata a datelor.
Vom lua in considerare orice solicitari sau plângeri pe care le primim si va vom transmite un raspuns in timp util. Daca nu sunteti multumit de raspunsul nostru, puteti inainta plângerea catre Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal – cu sediul in Bd. Gheorghe Magheru nr. 28-30, Bucuresti, România.

10. ACTUALIZAREA POLITICII
Ne rezervam dreptul de a actualiza si modifica aceasta Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal, pentru a reflecta orice modificari ale modului in care prelucram datele dumneavoastra cu caracter personal sau orice modificari ale cerintelor legale aferente evenimentului.

Ultima revizie:
Iunie 2021

Menu